Login
Heslo

Vítejte ve webovém informačním systému Správa depistáží

Depistáž, jako jedna z teréních metod sociální práce, představuje aktivní vyhledávání osob nacházejících se v nepříznivé sociální situací. Výkon depistáže na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, či s pověřeným obecním úřadem očekává platná legislativa. I když je depistáž metodou terénní, je třeba o ní, stejně jako o jakékoliv jiné sociální práci, vést záznamy.

Tato aplikace nabízí řešení pro přehledné a efektivní vedení záznamů, Export vyplněných formulářů do word umožňující dodatečnou editaci před založením do spisu. Vypis souhrnných statistik, jak za pracovníka, tak za celé pracoviště.

Video tutoriály k IS Správa depistáží, příručku ABC Depistáže a další doprovodné publikace naleznete zde.

Žádost o zřízení uživatelského účtu pro obec zde.

Tento systém byl vytvořen v průběhu projektu "Provádění depistáže a následné stanovení cílů pomoci sociálními pracovníky obecních úřadů (TL01000229)". Projekt byl finančně podpořen technologickou agenturou ČR.

Důvody, proč systém používat:

Upozornění

Aplikace funguje správně v prohlížečích Mozzila Firefox a Google Chrome. Při užití prohlížeče MS Explorer nemusí být všechny formulářové prvky podporovány.